แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยต่อกรมสรรพากร

เพื่อสิทธิประโยชน์ในการขอใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ปีภาษี 2563 เป็นต้นไป ท่านสามารถแจ้งความประสงค์และยินยอมให้เจนเนอราลี่นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อกรมสรรพากรได้แล้ววันนี้ – 31 ธันวาคม 2563
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


กรุณากรอกข้อมูล